Op weg naar gastvrijheid!

Op weg naar gastvrijheid!

In 6 stappen naar een hoger niveau van gastgerichtheid.

  1. Introductiegesprek met kennismaking en uitleg procedure diagnose.
  2. Scan op organisatievolwassenheid (gebaseerd op INK) en gastvrijheid, onderzoek naar reviews (en evt. mystery guest).
  3. Interview met enkele sleutelfunctionarissen.
  4. Rapportage met conclusies, aanbevelingen en actiepunten.
  5. Bespreking met opdrachtgever.
  6. Actieplan.